top of page

Prywatność i Cookies

Polityka Prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.lintex.pl (dalej: Serwis).

 2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.

 3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

II. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest "LINTEX II SPÓŁKA CYWILNA" JERZY PAWLIKOWSKI, GRAŻYNA SZRAMA, MAŁGORZATA MARTYNELIS, adres:

93-025 Łódź, ul. Józefa Korzeniowskiego 28, KRS: , NIP: 7280004119, REGON: 470913216, adres poczty elektronicznej: lintex@lintex.pl (dalej: Administrator).

III. Cel zbierania danych osobowych

 1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:

  • komunikacji z Użytkownikiem ( formularz kontaktowy)

  • wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),

  • promocji oferty Administratora w celu dostarczenia mu niezbędnych informacji oraz budowania pozytywnych i rzetelnych relacji z Nim, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

  • personalizacji Serwisu dla Użytkowników,

  • działań analitycznych i statystycznych

 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.

IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu.

V. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:

 • gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń. Termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).

VI. Udostępnianie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne

 2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

VII. Prawa Użytkowników

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).

 2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres [adres e-mail].

 3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.

 4. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

VIII. Pliki cookies

 1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.

 2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.

 3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 1. Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.

 2. Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.

X. Postanowienia końcowe

 1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.

 2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.

Cookies

Pliki cookies to małe tekstowe pliki które są automatycznie przechowywane w przeglądarce przez stronę internetową podczas Twojej wizyty. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

 

Używamy plików cookie tylko w ważnych celach takich jak:

 • zapewnienie funkcjonowania Serwisu na najwyższym poziomie

 • analiza wydajności, działania i efektywności naszej strony.

 • zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania strony. 

Pliki cookie wykorzystywane w Serwisie obejmują:

Nazwa: XSRF-TOKEN

Cel: Względy bezpieczeństwa

Czas: Sesja

Typ: Niezbędne

Nazwa: hs

Cel: Względy bezpieczeństwa

Czas: Sesja

Typ: Niezbędne

Nazwa: svSession

Cel: Używane w połączeniu z loginem użytkownika

Czas: 12 miesięcy

Typ: Niezbędne

Nazwa: SSR-caching

Cel: Używane do wskazania systemu, z którego strona została wyrenderowana

Czas: 1 minuta

Typ: Niezbędne

Nazwa: _wixCIDX

Cel: Używane do monitorowania i debugowania systemu

Czas: 3 miesiące

Typ: Niezbędne

Nazwa: _wix_browser_sess

Cel: Używane do monitorowania i debugowania systemu

Czas: Sesja

Typ: Niezbędne

Nazwa: consent-policy

Cel: Przechowywanie informacji o decyzji użytkownika dotyczącej używania plików cookie

Czas: 12 miesięcy

Typ: Niezbędne

Nazwa: smSession

Cel: Używane do identyfikowania użytkowników zalogowanych

Czasn: Sesja

Typ: Niezbędne

Nazwa: TS*

Cel: Względy bezpieczeństwa i zapobieganie oszustwom

Czas: Sesja

Typ: Niezbędne

Nazwa: bSession

Cel: Używane do pomiaru efektywności systemu

Czas: 30 minut

Typ: Niezbędne

Nazwa: fedops.logger.X

Cel: Używane w celu mierzenia stabilności i efektywności systemu

Czas: 12 miesięcy

Typ: Niezbędne

Nazwa: wixLanguage

Cel: Przechowuje preferencje językowe użytkownika

Czas: 12 miesięcy

Typ: Funkcyjne

bottom of page